Curs que s'utilitza per fer les pràctiques del curs.